1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко

Вправа 1

1. Прочитайте текст. Яка основна думка висловлена в ньому?
Літературна норма усталюється тоді, коли в нації виникає потреба розвивати освіту, культуру єдиною літературною мовою.

2. Як ви вважаєте, у якій формі мови (писемній чи усній) найвиразніше виявляється літературна норма?
У писемній.