Вправа 136

1. Спишіть речення, утворивши потрібні дієприкметники за описом у дужках.
1. Розквітлий. 2. Воркуюча. 3. Залиті. 4. Скуту. 5. Спустошений.

2. До якого стилю належать записані речення? Прочитайте їх без дієприкметників. Чи змінилися зміст, художня виразність? Прокоментуйте відповідь.
Усі речення належать до художнього стилю, без дієприкметників вони втрачають виразність, зміст став простішим, естетично збіднілим.