Вправа 147

1. Доцільно використати другий варіант тексту, бо він емоційно нейтральний.

2. Безособові слова у першому та другому варіанті вжито доречно. Перше повідомлення належить до офіційно-ділового стилю, для якого властиве вживання безособових слів. У другому тексті безособове слово надає заспокійливого відтінку, надійності, керованості ситуацією.

3. Не нервуй (особове дієслово наказового способу з часткою не). Маю повідомити (допоміжне особове дієслово маю та дієслово неозначеної форми повідомити — частини складеного дієслівного присудка). Написати (дієслово неозначеної форми). Зроблено (безособове дієслово на -но).