1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко

Вправа 379

1-2. Запишіть текст М. Кучеренко, вибравши з двох варіантів кінцевого речення (у дужках) той, що найбільше відповідає змісту. Поясніть свій вибір.

Кожен цех запалював свою свічку і весь майдан ставав золотаво-мерехтливим.

Це речення найбільше відповідає змістові, воно не порушує логіки подій — спочатку запалюють свічки, а вже потім від їхнього світла майдан стає золотаво-мерехтливим. Засобами міжфразового зв’язку в тексті є повтори слів, сполучники, займенники.

Повідомити про помилку