1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко

Вправа 382

1. Запишіть тексти. До якого типу висловлювання вони належать?

А — розповідь; Б — опис.

2. Який порядок слів характерний для поданих типів висловлювання? Поясніть міжфразові зв’язки в обох текстах.

У тексті є речення і з прямим (Кінь Шептало пірнув у запахи), і зі зворотним порядком слів (Під ноги білому коневі стелилася висока, не торкана косою трава). Міжфразний зв'язок у тексті А послідовний, він забезпечений повторюванням слова «кінь», та синонімами «трава», «конюшина». У тексті Б міжфразний зв’язок паралельний, речення опосередковано пов’язують слова «небо», «сонце».

3. Чим відрізняється розповідь від опису?

Розповідь — це висловлювання про те що відбувається, до розповіді ставимо запитання що відбулося?
Опис — висловлювання про властивості чого-небудь, про його ознаки, відповідає на запитання який?

Повідомити про помилку