Вправа 232

Перепишіть, уписуючи на місці крапок дібрані з довідки дієприкметникові звороти. Розставте розділові знаки.

1. Дружно спаяний нарід дуже схожий на граніт.

2. Шматок хліба, зароблений працею, смачніший од м’якої булки, неправдою нажитої.

3. Троянда, насильно розкрита, втрачає аромат.

4. У коня, купленого за огірковою ціною, доля огіркова.