Вправа 243

Забуті (Н. в., мн.).
Знедоленого (Н. в., одн.), зміщені (Н.в., мн.).
Обраної (Р. в., одн.), усвідомленим (Ор. в., мн.), обміркованим (Ор. в., одн.).
Розвиненого (Р. в., одн.).
Витрачений (Н. в., одн.), прогаяний (Н. в., одн.).
Прораховані (Н. в., мн.).
Мотивуючими (Ор. в., мн.).

Н. виконаний проект, здійснена мрія, виконане завдання;
Р. викопаного проекту, здійсненої мрії, виконаного завдання;
Д. виконаному проекту, здійсненій мрії, виконаному завданню;
3. виконаний проект, здійснену мрію, виконане завдання;
Ор. виконаним проектом, здійсненою мрією, виконаним завданням;
М. на (у) виконаному проекті, здійсненій мрії, виконаному завданні.