1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова

Вправа 25

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте звертання. Яка роль звертань у мовленні? Чи є вони членами речення?

1. Люба осене (пош.), ти прийшла!

2. Ти не дихай, осене (пош.), здаля сніговою хмарою на мене.

3. Ти впізнав мене, лісе (непош.)!

4. Так шуміть же, гаї неозорі (пош.).

5. Не сам, дощику (непош.), ходи, інших дощиків веди!

6. Земле (непош.)! Як тепло нам із тобою!

7. У радості, у горі йду, криниченько (непош.), до тебе!

Повідомити про помилку