Вправа 498

Визначте в реченнях сполучники. У вказаній послідовності розберіть їх як частину мови.

А — спол., поєднує частини скл. реч., суряд., протист., прост.
Й — спол., поєднує однор. чл. реч., суряд., єдн., прост..
Неначе — спол., поєднує однор. чл. реч., підряд., складний.
Чи — спол., поєд. однор. чл. реч., суряд., розділовий, простий.
Якщо — спол., поєднує част. склад, реч., підряд., складний.
Для того щоб — спол., поєд. част. скл. реч., підряд., складений.
І — спол., поєд. однор. чл. реч., суряд., єднальний, простий.