1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова

Вправа 83

Перепишіть речення, перед кожним дієсловом у неозначеній формі записуючи в дужках питання. Підкресліть усі члени речення. З'ясуйте синтаксичну роль дієслів у неозначеній формі.

1. Ми в світ прийшли успадкувати (що?) славу, діла і думи, чесні мозолі...

2. Радість (яка?) бачити й розуміти то найкращий дар природи.

3. Вчить мене Тарас вростати (куди?) в землю жилавим корінням.

4. Мав кухоль звичку ходити (куди?) по воду, аж поки йому вуха не відбили.

5. Дурний любить (що робити?) вчити, а розумний прагне (що робити?) вчитися.