1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 125

Від поданих дієслів утворіть і запишіть усі можливі форми минулого часу. Виділіть суфікси й закінчення.

Зразок. Бачити — бачив, бачила, бачило, бачили.

Знати — знав[], знал[а], знал[о], знал[и], розказати — розказав[], розказал[а], розказал[о], розказал[и], перемогти — переміг[], перемогл[а], перемогл[о], перемогл[и], сісти — сів[], сіл[а], сіл[о], сіл[и], сидіти — сидів[], сиділ[а], сиділ[о], сиділ[и], рости — ріс[], росл[а], росл[о], росл[и], виростати — виростав[], виростал[а], виростал[о], виростал[и].

Увага! Суфікси в дієсловах підкреслено.

 

Підкресліть в утворених формах дієслів вивчені орфограми.

Увага! Орфограми в дієсловах підкреслено однією лінією.

Розказати розказав: у префіксах роз-, без- завжди пишемо букву з.

Перемо́гти — перемі́г; ро́сти — рі́с: чергування звуків [о], [е] з [і] у відкритих та закритих складах.

Сиді́ти, сиді́в, сиді́ла — си́дячи: правопис ненаголошених звуків [е] та [и].