1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 14

Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Доберіть заголовок, упишіть його перед текстом.

МОВА Й ЕТИКЕТ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Самобутність кожного народу виявляється передусім у мовних стереотипах поведінки. Віками окрасою людського спілкування були ввічливість, чемність і шляхетність.

Етикет українців вироблявся впродовж тисячоліть. Такі психологічні риси, як доброзичливість, повага до співрозмовника, почуття власної гідності, виявляються в тому, що чимало слів українського етикету мають корені -добр-, -здоров-, -ласк-.

Маємо відкинути все, що прийшло в наш етикет непрошеним гостем. Проте не варто витісняти запозичення, які не суперечать здоровому глузду, не руйнують наших традицій.

Мова й етикет українського народу — заголовок розкриває тему тексту.

Маємо відкинути все, що прийшло в наш етикет непрошеним гостем. Проте не варто витісняти запозичення, які не суперечать здоровому глузду, не руйнують наших традицій — головна думка твору.

 

Лексичне значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

Стереотип — 1. Копія друкованої форми (набір та кліше) високого друку у вигляді монолітної пластини товщиною від 2 до 25,1 мм. Стереотипи з'явилися у 18 ст. Широко використовувалися для друкування багатотиражних видань.

2.перев. із сл. динамічний, мед. Синтезуюча діяльність головного мозку людини й вищих тварин, яка полягає в об'єднанні в єдину складну динамічну систему умовних рефлексів, що виробляються в результаті неодноразового повторення певних подразників через сталі проміжки часу.

3.перен. Те, що часто повторюється, стало звичайним, загальноприйнятим і чого дотримуються, що наслідують у своїй діяльності.

Шляхетність — сукупність особистісних якостей, зазвичай притаманних людині, що походить зі знатного роду, тобто аристократу, дворянину, і людині, яка отримувала спеціальне виховання, яке необхідне для несення відповідальності, що покладалася на неї через своє походження.

Визначте в тексті слова, що називають почуття, поясніть лексичне значення кожного. Звіртеся зі Словничком назв почуттів.

Доброзичливість — при’язність, бажання зробити людині добро, допомогти, подбати про неї. Синоніми: доброта, прихильність. Антонім: ворожість.

Повага — почуття пошани, прихильне й поважливе ставлення до когось або чогось, що ґрунтується на визнанні позитивних якостей або заслуг. Синоніми: пошана, шана, шанування, пошанівок, респект. Антоніми: зневага, презирство.

Гідність — усвідомлення людиною своєї громадської ваги, потрібності, корисності іншим людям. Синоніми: самоповага, достоїнство,гордість. Антонім: недостойність.