1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 159

Перепишіть речення, уставте пропущені літери. Виділіть особові закінчення дієслів, визначте спосіб, особу й число кожного.

1. Поклянись (наказ. сп., II ос. одн.) на червоній калині, присягни (наказ. сп., II ос. одн.) на святому гербі, полюби (наказ. сп., II ос. одн.) не себе в Україні, а її полюби (наказ. сп., II ос. одн.) у собі.

2. Хай роки летять (наказ. сп., III ос. мн.), хай міняються (наказ. сп., III ос. мн.) царства, хай люто вирує (наказ. сп., III ос. jlн.) життя крутія! Лиш тільки світила б (умовн. сп., III ос. од.), лиш тільки б не згасла (умовн. сп., III ос. од.) моя Україна, кровинка моя!

3. Ступай (наказ. сп., II ос. одн.) упевнено, не бійся (наказ. сп., II ос. одн.), відважним будь (наказ. сп., II ос. одн.), нехитним будь (наказ. сп., II ос. одн.).

4. Ви ідіть (наказ. сп., II ос. мн.) все далі й далі та глядіть (наказ. сп., II ос. мн.) пряму дорогу.

5. Говорила мати: «Не забудь (наказ. сп., II ос. одн.), мій сину! Як збудуєш хату, посади (наказ. сп., II ос. одн.) калину».

Увага! Жирним виділено дієслова, особові закінчення підкреслено.

У дієсловах — ступай, бійся, будь, забудь — нульове закінчення.

 

Роздивіться роботи конкурсу «Український патріотичний плакат». Як би ви прокоментували ці твори? Складіть текст для екскурсовода із 4-5 речень. Уживайте дієслова у формі наказового способу.

Доброго дня, шановні друзі!

Дозвольте запросити Вас до зали, де виставлено роботи учасників конкурсу «Український патріотичний плакат». Тут зібрано багато цікавих картин, але ви зверніть особливу увагу на роботи фіналістів конкурсу «Слухай українське!» та «Вдягай українське!». Нехай перегляд цих творів побудить у вашій душі щиру любов до рідної землі, до її традицій.

 

Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

1. Поклянись на червоній калині, присягни на святому гербі, полюби не себе в Україні, а її полюби у собі.

(Речення ускладнене однорідними присудками — поклянись, присягни, полюби, а полюби — з’єднаними безсполучниковим зв’язком та протиставним сполучником а, перед яким завжди ставимо кому).

2. Хай роки летять, хай міняються царства, хай люто вирує життя крутія! Лиш тільки світила б, лиш тільки б не згасла моя Україна, кровинка моя!

(Речення ускладнені однорідними присудками — хай летять, хай міняються, хай вирує; світила б, б не згасла — з’єднаними безсполучниковим зв’язком).

3. Ступай упевнено, не бійся, відважним будь, нехитним будь.

(Речення ускладнено однорідними присудками — ступай, не бійся, будь, будь — з’єднаними безсполучниковим зв’язком).

4. Ви ідіть все далі й далі та глядіть пряму дорогу.

(Речення ускладнено двома рядами однорідних членів речення: присудками — ідіть та глядіть; далі й далі. Кома при неповторюваних єднальних сполучниках не ставиться).

 

Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

5. Говорила мати: «Не забудь, мій сину! Як збудуєш хату, посади калину».

Після слів автора стоїть двокрапка, пряму мову взято в лапки, знак оклику в кінці окличного речення, перша кома виділяє поширене звертання, друга кома розділяє частини складнопідрядного речення.