1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 168

Перебудуйте кожне з речень так, щоб у ньому було безособове дієслово. З’ясуйте синтаксичну роль безособових дієслів.

1. У лісі пахне глиця. — У лісі пахло глицею.

2. Вітер розвіяв листя. — Вітром розвіяло листя.

3. Заморозки прибили на деревах зав’язь. — Зав’язь на деревах прибило заморозками.

4. Туман покрив поле. — Туманом покрило поле.

5. Рясний весняний дощ покропив землю. — Землю покропило рясним весняним дощем.

6. Вода залила луки. — Луки залило водою.

7. Друзі не хотіли розлучатися. — Друзям не хотілося розлучатися.

8. Пісок позамітав сліди. — Позамітало піском сліди.

Увага! В утворених реченнях безособові дієслова виступають присудками односкладних речень.