1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 185

Перепишіть речення, знімаючи риски. При цьому зважайте на записане в дужках лексичне значення слова. Звіртеся з поданою після вправи таблицею. Позначте у словах орфограму «не з дієсловом».

1. Нездужає (хворіє) Катерина, ледве, ледве дише.

2. Не здужаю (не зможу) третього хліба з’їсти.

3. Неславити (ганьбити) треба ледарів, а не чесних людей.

4. Працюють люди чесно, як їх не славити (не прославляти) за це?

5. Глухо зітхали хвилі, чайки непокоїлися (хвилювалися) над озером.

6. Сумно усвідомлювати, що видатний кінорежисер Олександр Довженко не покоїться (не похований) у рідній землі.

Увага! Написання деяких дієслів з НЕ залежить від їхнього лексичного значення.

Повідомити про помилку