1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 197

Вправа 197

Прочитайте прислів’я. Визначте в кожному реченні дієприкметниковий зворот та означуване ним слово. З’ясуйте: стоїть дієприкметниковий зворот після цього слова чи перед ним.

1.Наука — то криниця (ПС), викопана голкою.

2.Роботу (ПС), відкладену на майбутнє, проклянуть нащадки.

3.Не смачний хліб (ПС), чужим ножем краяний.

4.Здобутий працею (ПС) хліб м’якіший від дарованого бублика.

5.Позиченими в сусіда (ПС) зубами кістки не розгризеш.

Поясніть уживання розділових знаків.

Увага! Означуване (пояснюване) слово — (ПС).

У 1, 2 та 3 реченні дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного (пояснюваного) слова, на письмі виділяємо комою (або комами).

У 4 та 5 реченні дієприкметниковий зворот, що стоїть перед означуваним словом, комами (комою) на письмі зазвичай не виділяємо.

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

Повідомити про помилку