1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 198

Вправа 198

Перепишіть. Підкресліть у реченнях члени речення. З’ясуйте місце дієприкметникових зворотів стосовно пояснюваних ними слів. Обґрунтуйте розділові знаки.

1.У рідний край (ПС), грозою вмитий, ведуть усі шляхи на світі.

2.Цвіте земля (ПС), задивлена в свободу.

3.Раз добром нагріте серце (ПС) вік не прохолоне.

4.А думи (ПС), в серце перелиті, і після тебе будуть жить.

Якими членами речення є дієприкметникові звороти?

У поданих реченнях дієприкметникові звороти виступають означеннями.

Позначте у словах вивчені орфограми.

Увага! (ПС) —  означуване (пояснюване) слово.

У 1, 2 та 4 реченні дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного (пояснюваного) слова, на письмі виділяємо комою (або комами).

У 4 реченні дієприкметниковий зворот, який стоїть перед означуваним (пояснюваним) словом, на письмі не виділяємо комою (або комами).

Повідомити про помилку