1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 206

Прочитайте речення. Виділені частини складних речень замініть дієприкметниковими зворотами. Перебудовані речення запишіть, звороти підкресліть. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Спасибі матерям за любов, яку вони залишили нам на все життя. — Спасибі матерям за любов (ПС), залишену нам на все життя.

2. Вивчаймо вітчизняну історію, досліджуймо діла й долі героїв, які загубилися в минулому. — Вивчаймо вітчизняну історію, (кома при однорідних членах речення) досліджуймо діла й долі героїв (ПС), загублених у минулому.

3. Зимова ніч опустилася на місто, яке стомилося денною працею. — Зимова ніч опустилася на місто, стомлене денною працею.

4. Вірте кожному слову, яке ви від мене почули! — Вірте кожному слову, почутому від мене.

У всіх речення дієприкметниковий зворот виділяються комою, бо він стоїть після пояснюваного (означуваного) слова.

(ПС) — пояснюване (означуване) слово.

У другому реченні перша кома стоїть між однорідними присудками вивчаймо, досліджуймо, не з’єднаними сполучниками сурядності.

Повідомити про помилку