1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 266

Перепишіть прислів’я, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки й поставлені в потрібній формі дієприкметники. Визначте та підкресліть граматичні основи речень.

1. Ледареві план не вказаний.

2. Поле не міряне, вівці не лічені, а пастух рогатий.

3. Увійшов я в сінечки, а сінечки не метені. Увійшов я в світлицю, а світлиця не топлена, діжка хліба не мішана.

4. Не лізь у душу, якщо туди не званий.

Позначте у словах орфограму «не з дієприкметниками». Написання слів із цією орфограмою обґрунтуйте відповідним правилом.

Дієприкметники — не вказаний, не міряне, не лічені, не метені, не топлена, не мішана, не званий — із часткою НЕ пишемо окремо (дієприкметники є присудками).

Повідомити про помилку