1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 269

Перепишіть, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте написання дієприкметників.

1.Мені сняться рядки ненаписаних віршів.

2.У собі хороню я слова, ще не сказані мною.

3.Дарую тобі мелодію пісні, яка ще не співана.

4.Мені поля задумливо шептали свої ніким не співані пісні.

5.Мелодія лилась нечувана, незнана.

6.Якщо земля любов'ю не зігріта, то де ж у світі візьметься тепло?

Перше, п’яте реченняНе з дієприкметниками пишемо разом, якщо дієприкметник є означенням і не має пояснювальних слів.

Друге, третє, четверте реченняНе з дієприкметниками пишемо окремо, якщо дієприкметник є означенням, але має пояснювальні слова.

Шосте речення — Не з дієприкметниками пишемо окремо, якщо дієприкметник є присудком (земля не зігріта).

Укажіть речення, ускладнене однорідними членами. Обґрунтуйте вживання в ньому розділових знаків.

Увага! П’яте речення ускладнене однорідними членами (означеннями). Вони поєднані безсполучниковим зв'язком, що на письмі виділяється комою.

Повідомити про помилку