1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 271

Вправа 271.

Перепишіть прислів’я. Визначте й підкресліть у кожному з речень граматичну основу. Якими частинами мови виражено присудки? Доведіть, що ці дієслова стоять в особових формах.

1.Птах далеко бачить, високо злітаючи.

2.Ластівка, облетівши пів світу, повертається додому.

3.Живучи в одному лісі, соловей і ворона співають по-різному .

4.Чайки, об’єднавшись, і яструба заклюють.

Увага! Дієслова-присудки виражені дієсловами в особових формах. Форми дієслів, у яких можна визначити особу, називають особовими формами. Особу визначають за особовими закінченнями: (III ос. од. — він, вона, воно: бач-ить, III ос. мн. — вони: заклю-ють). Особові форми дієслів змінюються за особами, числами, часами.

Від підкреслених дієслів-присудків поставте питання до виділених слів.

1.Бачить (що роблячи?), високо злітаючи.

2.Повертається (що зробивши?), облетівши півсвіту.

3.Співають (що роблячи?), живучи в одному лісі.

4.Заклюють (що зробивши?), об'єднавшись.

На яку дію — головну чи додаткову — вказують ці дієслівні форми?

За поданою на с. 43 таблицею «Форми дієслова» з’ясуйте, якими формами є виділені в реченнях слова.

Увага! Виділені жирним курсивом слова — це дієприслівники. Усі вони вказують на додаткову дію.

Повідомити про помилку