1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 28

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Земле барвінкова (ЗВ, поширене), дай мені здоров’я!

2. Любов до тебе, Україно (ЗВ, непоширене), найкращий в світі оберіг.

3. Не крийсь туманом, найрідніше небо (ЗВ, поширене).

4. Розступіться, горе та біда (ЗВ, поширене), дайте щастю й радості дорогу.

5. У комп’ютер не закласти доброти. Це все набуток древній твій, людино (ЗВ, непоширене)!

Увага! ЗВ — звертання.

 

Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

Звертання можуть займати будь-яке місце в реченні. На письмі звертання виділяється комами. Проте, коли звертання стоїть на початку речення і вимовляється з окличною інтонацією, після нього ставиться знак оклику, а наступне слово в такому випадку пишеться з великої літери.

Звертання не є членом речення.

 

Які звертання ви вживаєте у спілкуванні зі знайомою людиною? Чи впливає на вибір звертання її вік? Як саме? Як звертаєтесь до людини незнайомої?

За допомогою звертання я можу назвати і покликати людину, звернутися до неї з проханням, пропозицією. До незнайомої людини звертаюся: пані, добродійко, добродію. Якщо співбесідник незнайомий, старший за віком чи посадою, то кажу «Ви». Займенник «ти» використовую у спілкуванні з друзями.

 

Визначте й підкресліть у словах вивчені орфограми.

Земле, мені, оберіг — букви е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів (мені — до мене, оберіг — бережно).

Здоров’я, любов, комп’ютер — уживання апострофа.

Україно — велика буква у власних назвах.

Розступіться — буква з у кінці префіксів роз-, без-.

Розступіться, крийсь — уживання м’якого знака.

Не крийсь, не закласти — не з різними частинами мови.

 

Який розділ науки про мову вивчає правопис слів?

Орфографія — розділ науки про мову, що вивчає правила написання слів.