1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 290

Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки.

1. Обіпершись вітрові на спину (обставина), кричить Тарасова гора: «Нема на світі України, немає другого Дніпра».

2. Гуртом зібравшись у землянці (обставина), бійці співають «Заповіт».

3. І струни говорять в кістлявих руках: «Обріс мохом сірий камінь, в полі лежачи (обставина), зажурились козаченьки, дома сидячи (обставина)».

4. То не маки процвітали, густу траву прикрашаючи (обставина). То козаки поле вкрили, кониченьків попасаючи (обставина).

5. Народна пісня супроводжує весь людський вік, поетизуючи працьовитість, доброту, щирість, вірність (обставина).

 

Підкресліть дієприслівникові звороти як члени речення.

Увага! Жирним курсивом виділено та підкреслено дієприслівникові звороти.

 

Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

У першому та третьому реченні є пряма мова. Схема цих речень А: «П». Після авторських слів перед прямою мовою ставиться двокрапка. Пряма мова береться з обох боків у лапки і перше слово пишемо з великої літери. У кінці прямої мови знак питання, знак оклику і крапки (три крапки) ставляться перед закриваючими лапками, а крапка — після лапок.

 

Укажіть речення, ускладнене однорідними членами.

Перше речення Обіпершись вітрові на спину, кричить Тарасова гора: «Нема на світі України, немає другого Дніпра» ускладнене однорідними членами.

Повідомити про помилку