1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 305

 Вправа 305.

Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Після кожного з дієприслівників позначте в дужках його вид.

1.Пізнаючи (недок. в.) себе самого, я рідну землю пізнавав.

2.Ти не молися мовою чужою, бо, на колінах стоячи (недок. в.), умреш.

3.Не любить серце, не бачачи (недок. в.) краси.

4.Тремтить жайворонок, сиплючи (недок. в.) свої пісні на землю.

5.А за березою дуби стоять, тримаючи (недок. в.) віки на своїх обважнілих руках.

Увага! Вид кожного з утворених дієприслівників вказано в дужках.

Поясніть творення дієприслівників недоконаного виду.

Дієприслівники недоконаного виду утворюються від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів -учи(-ючи) — від дієслів І дієвідміни: кажуть — кажучи; -ачи(-ячи) — від дієслів ІІ дієвідміни: бачать — бачачи.

Підкресліть дієприслівникові звороти. Поясніть розділові знаки в реченнях.

У кожному з поданих речень є дієприслівниковий зворот (підкреслено), який завжди виділяємо комою або комами незалежно від його місця в реченні.

Повідомити про помилку