1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 308

Вправа 308.

Перебудуйте складні речення на прості так, щоб виділена частина була замінена на дієприслівниковий зворот. Запишіть утворені речення.

Зразок. Підійдеш до дверей — переступай поріг. — Підійшовши до дверей, переступай поріг.

1.Відкинеш одну ваду — набудеш десять чеснот. — Відкинувши (док. вид) одну ваду, набудеш десять чеснот.

2.Не визнаєш своєї помилки — зробиш другу. — Не визнавши (док. вид) своєї помилки, зробиш другу.

3.Якщо візьмеш чуже наперстком, ганьби набереш мішком. — Узявши (док. вид) чуже наперстком, ганьби набереш мішком.

4.Якщо поженешся за крихтою, втратиш весь пиріг. — Погнавшись (док. вид) за крихтою, втратиш весь пиріг.

5.Прагнеш знати майбутнє — озирайся на минуле. — Прагнучи (недок. вид) знати майбутнє, озирайся на минуле.

Увага! У всіх реченнях дієприслівниковий зворот підкреслено.

Визначте вид кожного з утворених дієприслівників.

Вид кожного з утворених дієприслівників вказано в дужках.

У записаних реченнях поясніть розділові знаки.

У кожному з утворених речень є дієприслівниковий зворот (підкреслено), який завжди виділяємо комою або комами незалежно від його місця в реченні.

Повідомити про помилку