1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 315

Вправа 315.

ПОПРАЦЮЙТЕ У ГРУПАХ

Прочитайте словосполучення в такій послідовності: 1) ті, що стосуються праці; 2) ті, що стосуються спілкування. Складіть із трьома словосполученнями висловлення, запишіть його. Обґрунтуйте написання не з дієприслівниками.

Словосполучення, що стосуються праці: не знаючи (недок. вид) втоми, не примушуючи (недок, вид) себе чекати, не покладаючи (недок. вид) рук, не розгинаючи (недок. вид) спини, не перевівши (док. вид) подиху, не зрушивши (док, вид) з місця.

Словосполучення, що стосуються спілкування: не згадавши (док. вид) словом, не добившися (док, вид) слова, не добираючи (недок. вид) висловів, не поминаючи (недок, вид) лихим словом.

Речення: Не примушуючи себе чекати, за кілька хвилин із кімнати вийшла мама. Уже другу годину хлопці працювали не покладаючи рук. Що ж, друже, згадуй і ти мене, не поминаючи лихим словом.

Увага! У поданій вправі НЕ з дієприслівниками пишемо окремо. Частка «не» є словом, що належить до службової частини мови.

Разом пишемо НЕ з дієприслівниками, якщо дієприслівник не вживається без НЕ та якщо він утворений від дієслова з префіксом недо-, який указує на неповноту дії. У даній вправі такі приклади відсутні.

Визначте вид ужитих у словосполученнях дієприслівників.

Увага! У дужках вказано вид ужитих у словосполученнях дієприслівників.

Які з наведених словосполучень є фразеологізмами?

Увага! Усі словосполучення — фразеологізми.

Повідомити про помилку