1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 320

Вправа 320.

Прочитайте прислів’я. Визначте прислівники, випишіть їх разом зі словами, з якими вони пов’язані за змістом. Поставте до прислівників питання, запишіть їх у дужках.

Зразок. Читають (як?) уважно.

1.Дні біжать швидко, і ніщо не залишається незмінним.

2.Час не минає даремно, він змінює наші душі.

3.Час іде вперед. Немає в часу дороги назад.

4.Зазвичай люди не помічають, як стрімко біжить час).

5.Те, що зроблено несвоєчасно, зроблено даремно.

6.Час вірно служить завзятості.

Біжать (як?) швидко. Не минає (як?) даремно. Іде (куди?) вперед, дороги (якої?) назад. Не помічають (як?) зазвичай. Зроблено (як?) несвоєчасно, даремно. Служить (як?) вірно.

Увага! Жирним курсивом виділено прислівники. Питання до них записано у дужках.

Укажіть прислівник, пов’язаний за змістом з іменником. Яким він є членом речення?

Увага! У словосполученні — дороги (якої?) назад — виділений прислівник виступає означенням.

Якими членами речення є прислівники, пов’язані за змістом із дієсловами-присудками? Відповідь проілюструйте прикладами з речень.

Увага! Прислівники, пов’язані за змістом із дієсловами-присудками, виступають обставинами. Наприклад: біжать (як?) швидко — обставина способу дії; іде (куди?) вперед — обставина часу.

Визначте прислівник у реченні: Час, безумовно, найкращий учитель. Чи є він членом речення? Чому?

У цьому реченні слово безумовно — прислівник. Це вставне слово, а вставні слова не є членами речення.

Повідомити про помилку