1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 40

Прочитайте речення, визначте в кожному граматичну основу. Які з речень прості, які — складні? Як ви це визначили? Звіртеся з таблицею.

1. Душа душу чує, а серце серцю вість подає.

2. Щире серце в дорозі не спіткнеться.

3. Куди серце лежить, туди й око біжить.

4. Щирому серцю дорога відкрита.

5. Якщо прийшла думка до серця, то з вуст зірветься слово.

6. Щире слово, добре діло душу й серце обігріло.

7. Нещира душа не варта й гроша.

8. Якщо пісня в тебе іскриста, то й душа твоя чиста.

Речення перше, третє, п’яте, восьме мають дві граматичні основи, отже, вони складні. Інші речення мають одну граматичну основу, тому вони прості. Шосте речення ускладнене двома рядами однорідних членів речення: підметами — слово, діло та додатками — душу й серце.

Складне речення має головну частину й залежну (або кілька залежних). Від головної частини до залежної можна поставити питання. У восьмому реченні головна часина — то й душа твоя чиста, а залежна — Якщо пісня в тебе іскриста; можна поставити запитання — за якої умови?