1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 11

II. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте, до яких частин мови належать виділені слова. Поясніть роль цих частин мови в тексті. Які з виділених слів є службовими?
2. Знайдіть приклади таких іменників: а) назви істот і неістот; б) назви загальні й власні; в) конкретні й абстрактні.
3. Назвіть прикметники, визначте їхню групу за значенням (якісний, відносний, присвійний).
4. Знайдіть займенники. Які з них особові?
5. Виконайте письмово розбір підкреслених слів як частини мови.

Сьогодні — присл., в — прийм., музеї — ім., історичному — прикм., найбільше — присл., розглядав — дієсл., нею — займ., стомлено — присл., будь-що — займ., виносити — дієсл.

Повідомити про помилку