1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 136

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограму «Буква ь у дієсловах наказового способу».

Вибач, порадьте, їж, поклич, заходьте, подивись, відріж, насипте, виходьте, подивіться, почистьмо, залиш, вибач, зважте, замаж, повір, помнож.