Вправа 151

І. Спишіть, розставте пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте їхнє вживання.

1. Пропахли (префіксальний спосіб творення) села сіном і травою в чеканні жнив і спілої черешні.

2. Трудився лютий до світанку і заморозив (префіксальний спосіб творення) геть струмок, а березень підкрався (префіксальний спосіб творення) ранком і схрумав (префіксальний спосіб творення) нишком весь льодок.

3. Розпогодилося (префіксальний спосіб творення) й умите сонце, перекинуло (префіксальний спосіб творення) свої золоті коси на поля.