Вправа 154

Утворіть від поданих слів і запишіть дієслова, використавши один із суфіксів:
-а- (-я-), -и-, -і-, -yвa- (-юва-). Суфікси виділіть.

Адреса — адресувати;
фотограф — фотографувати;
обід — обідати;
червоний — червоніти;
сідло — сідлати;
вечеря — вечеряти;
весло — веслувати;
ніч — ночувати;
салют — салютувати;
день — днювати;
слабий — слабшати;
загадка — загадувати;
стріла — стріляти.