Вправа 185

Спишіть прислів’я, ставлячи на місці пропусків дієприкметники з довідки в потрібній формі. Поясніть, від чого залежить рід, число, відмінок дієприкметника.

1. Тільки сир одкладений гарний, а одкладена робота — погана.

2. Дівка заплетена, а хата не метена.

3. Зароблений сухар краще краденого бублика.