1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 202

І. Спишіть словосполучення, утворюючи від інфінітивів, поданих у дужках, активні дієприкметники минулого часу та узгоджуючи їх з іменниками.

Вигоріла трава; замерзла річка; позеленіла вода; прив’яле огудиння; розквітлі дерева; присохла гілка, схудле дитя.