Вправа 21

І. Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущену букву н. Підкресліть і поясніть орфограму. Правильність виконання перевірте за словником.

Здоровенний, оборонний, орлиний, лимонний, олов'яний, неподоланний, жаданий, височенний, нежданий, силенний, блаженний.