1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 23

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть написання не з іменниками і прикметниками.

Недобрий шлях веде в злий край. Доброму каменю пісок не страшний. Шукай не долі, а волі. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Роман з несподіванки здригнувся, прислухався.

Повідомити про помилку