Вправа 241

І. Спишіть, ставлячи замість крапок нн або н. Підкресліть та обґрунтуйте орфограму «Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження».

Страшéнний, з’є´днаний, незни́щений, незнищéнний, незрíвняний незрівня́нний, нездóлані, нездолáнні, освíтлений, невблагáнний, незлічéнні, намальóваний, напи́саний, незлíчені, скóшений.

Коментарі

Всього коментарів: 0

MOBSTER START