1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 254

Спишіть сполучення слів, замінюючи в них пасивні дієприкметники безособовими дієслівними формами на -но, -то. Складіть і запишіть із двома утвореними словосполученнями (на вибір) речення. Підкресліть члени речення.

Скошено траву. Збудовано гараж, зорано поле, розказано вірш, напрасовано сорочку, прокладено дорогу, виголошено звернення.

Повідомити про помилку