1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 256

Перебудуйте речення, використавши безособові дієслівні форми на -но, -то, щоб увага в цих реченнях більше зосереджувалася на результаті дії, а не на ознаці чи виконавцеві.

Текст звернення було надруковано і вивішено в офісі фірми.
Підтвердження знайдено лише наступного дня.
Музику було написано невідомим композитором.
Бенгальські вогні запалено довкола новорічної ялинки.
Директором вручено призи переможцям.