Вправа 262

І. Один із вас має виписати активні дієприкметники, а другий - пасивні. Зіставте свої записи.

Активні дієприкметники: розквітлі, змолоділі.
Пасивні дієприкметники: потріскані, вкрита, збуджені, народжений.