Вправа 277

Спишіть прислів’я, замінюючи подані в дужках дієслова спільнокореневими дієприслівниками.

Не хвались, ідучи на торг, а хвались, ідучи з торгу.
Не поговоривши з головою, не бери руками.
Лежачи, і камінь мохнатіє.
Лінивий сидячи спить, лежачи робить.