Вправа 307

Доорати — доорав — дооравши, грюкнути — грюкнув — грюкнувши, принести — приніс — принісши, засміятися — засміявся — засміявшись, присісти — присів — присівши, врятувати — врятував — врятувавши, розвинути — розвинув — розвинувши, усміхнутися — усміхнувся — усміхнувшись, засипати — засипав — засипавши.