Вправа 308

І. Спишіть речення, замінюючи подані в дужках дієслова відповідними дієприслівниками доконаного чи недоконаного виду. Над дієприслівниками скорочено надпишіть їхній вид.

1. Витягаючи (недок.) по воді свої довгі шиї, старі гуси повтикалися головами в осоку і завмерли без руху, намагаючись (недок.) таким способом сховатися від небезпеки.

2. Гуляє містом одчайдушна хуга, висвистуючи (недок.), дико кричачи (недок.).

3. Буйна роса була на всьому, тяжіла гронами, згинаючи (недок.) стеблини трав та відгортаючи (недок.) пелюстки квітів.

4. Бійці внесли сіна, розіслали по долівці й покотом полягали вздовж стіни, поклавши (док.) під голови похідні мішки, вкрившись (док.) шинелями.

5. І виросло жито у колос, ввібравши (док.) і сонце, і зливи.