1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2015 рік

Вправа 440

І. Знайдіть і випишіть похідні прийменники. Поясніть, як їх утворено.

Понад (по + над) ставом, у разі (у + раз) потрави, поблизу (по + близько) каміна, з приводу (привід — іменник) листа, перед (перед — іменник) уроками, посеред (по + серед) кімнати, незалежно (не + залежно) від бажання, відповідно до (відповідно — присл.) наказу, з нагоди (нагода — ім.) ювілею, поруч (по + руч) зі мною, коло (ім.) вікна, на відміну від (відміна — ім.) мене, шляхом (ім.) перевиборів, під час (прийм. + ім.) відпочинку, включаючи (дієприсл.) молодших.