1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 476

Прочитайте речення, доцільно замінюючи виділені сполучники синонімічними. За потреби скористайтеся довідкою.

1. Погнав пасти телят, але пригнав гусят.

2. Ми переможемо, тому що боремося за справедливість.

3. Якщо хочеш чути слова ввічливості, не забувай і сам їх уживати.

4. Над нічним містом спалахнула блискавка, наче в одну мить засвітилися сотні ліхтарів.

5. Для того, щоб добро мати, треба працювати.