Вправа 529

Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть частки, визначте їхню роль у реченнях, поясніть написання.

1. Отож-бо й є, нема чого балакать.
2. Якби-то ці гори плугами зорати — родив би рясний виноград.
3. Оце ж я нібито маю в Італію їхати.
4. Добрії жнива колись-то будуть.
5. Ой, що то за шум учинився?
6. Такі ж близькі звучання «рада» й «зрада»! Які ж провалля поміж них страшні.