Вправа 69

Прочитайте речення. Доведіть, що в першому з них ужито дієслова лише доконаного виду, а в другому — недоконаного.

Аж он каштан упав (що зробив?) на стежку, колючий скинув (що зробив?) кожушок.

Місяць у шибки бризкає (що робить?), шепче (що робить?) за вікнами сад.