Вправа 74

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. У яких реченнях сполучник і з’єднує однорідні члени речення, а в якому - частини складного речення? Підкресліть граматичні основи.

Орбіту літа дописав (док.) листок і ліг (док.) на стежку, що прямує (недок.) в осінь. Хтось бабине літо розвісив (док.) на ґанку і посаг для осені тче (недок.). Осіння пошта вчора принесла (док.) осінній лист, що ходить (недок.) без конверта. Засипають (недок.) поля, облітає (недок.) гілля і садами по жовтому листі їде (недок.) осінь в багровім намисті. А листя ніжно падало (недок.) в траву, шукало (недок.) там і затишку й спочинку.

Коментарі

Всього коментарів: 0