1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 84

Спишіть речення, вибираючи з дужок найдоцільніше слово. Яке із цих слів не потрібно вживати, коли йдеться про щось негативне?

Після сказаного вона сподівалася найгіршого.
Петро не сподівався, що йому не поставлять оцінку.
Потрібно надіятися лише на власні сили.
Хочеться разом з усіма і вірити, і надіятися.
Він ніколи не сподівався, що друг виявиться зрадником.