1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 90

І. Спишіть, вставляючи замість крапок, де це потрібно, знак м’якшення. Підкресліть і обґрунтуйте орфограми.

Розбігаєшся, насміхаєшся, плещеться, усміхається, відштовхуєшся, стелиться, розганяєшся, валиться, граєшся, хвалиться, розгойдуєшся, чіпляється, набирається, дивуєшся.

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією й розберіть за будовою.

Стелиться [с т é л ие ц´: а], розганяєшся [р о з г а н´ á й е с´: а].

Повідомити про помилку